Commissies

Ons koor heeft uiteraard ook meerdere gezellige commissies om allerlei activiteiten te organiseren en het bestuur te ondersteunen. Hieronder een overzicht met (bijna) alle commissies.

Dit zijn de vaste commissies die in principe altijd bestaan:

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is een commissie die allerlei leuke dingen organiseert met als doel de mensen van het koor samen te brengen. Voorbeelden zijn introductieactiviteiten, diner roulers, afterparty’s na concerten en de MAC, onze open podium avond. Leuk om te organiseren én bij te zijn!

contact: activiteiten@nskad.nl

Acquisitiecommissie

Deze commissie zoekt naar nieuwe mogelijke bronnen van inkomsten voor het koor.

contact: acquisitie@nskad.nl

Bianca Castafiore

Het lijfblad van ons koor, de Bianca Castafiore, verschijnt twee keer per jaar. Het blad is gevuld met wetenswaardigheden over het repertoire, persoonlijke ontboezemingen van leden, verhalen en ingezonden stukken, berichten van het bestuur en commissies, foto’s en beruchte uitspraken van koorleden.

contact: bianca@nskad.nl

Concertcommissie

Deze commissie is ontzettend belangrijk om onze concerten soepel te laten verlopen. Ze houden zich in het kort bezig met alles rond de concertdag. Zo regelen ze de promotie van de concerten, programmaboekjes, en de vrijwilligers.

contact: concert@nskad.nl

Publiciteitscommissie

De publiciteitscommissie helpt de commissaris extern met algemene promotie van het koor. Hieronder vallen dingen als het bijhouden van de sociale media, de website, en het werken aan promotiefilmpjes. Een commissie waar je een heleboel creativiteit in kwijt kan!

contact: publiciteit@nskad.nl

Repertoirecommissie

De repertoirecommissie brainstormt over het uit te voeren repertoire en geeft hierover advies aan het bestuur. Tevens informeert zij iedereen over de achtergrond van het repertoire en de componist(en). Als je zelf een suggestie voor het repertoire wilt doen, meld je dan vooral!

contact: repertoire@nskad.nl

Webcommissie

Deze commissie is er verantwoordelijk voor dat onze website goed draait (en logisch ingedeeld is en er mooi uitziet), en voor andere digitale zaken zoals de mailboxen en betalingssystemen.

contact: website@nskad.nl

Deze commissies worden elke keer dat ze nodig zijn opnieuw gevormd.

Kampeercommissie

Ieder jaar wordt er in de zomer een kampeerweekend georganiseerd in de buurt van Nijmegen. Deze weekenden zijn een ontzettend gezellige manier om samen het koorjaar af te sluiten.

Reiscommissie

In principe wordt elke twee jaar een reis georganiseerd voor het koor. Afgelopen reis ging naar Nancy, Frankrijk, om met het studentenorkest daar het Requiem van Mozart uit te voeren.

contact: travel@nskad.nl

Lustrumcommissie

Deze speciale commissie is er één die slechts eens per 5 jaar bestaat: de lustrumcommissie! In 2022 bestaat ons koor maar liefst 85 jaar, en dat moet gevierd worden! Bijzondere activiteiten staan ons te wachten, maar wat, dat is aan deze commissie om in te vullen.

contact: lustrum@nskad.nl

Weekendcommissie

Elk jaar wordt er door de weekendcommissie een legendarisch koorweekend georganiseerd: een weekend vol zang en vooral veel activiteiten en gezelligheid. Meegaan is dé mogelijkheid om op een ontspannen en leuke manier je medekoorleden (beter) te leren kennen.

contact: weekend@nskad.nl

Dit zijn interne commissies die het bestuur bijstaan in hun taken.

Kascontrolecommissie

Deze commissie controleert de boekhouding van de penningmeester. Verder kan deze commissie helpen als er onduidelijkheden zijn waar de penningmeester tegenaan loopt.

Adviescommissie

Deze commissie bestaat om het bestuur over allerlei zaken gevraagd of ongevraagd van advies te voorzien.