Open repetitie I | Open rehearsal I

Kaart niet beschikbaar

dinsdag 1 september 2020

19:45 - 22:15

Locatie

Villa Nova | Derde van Hezewijkstraat 2, Nijmegen


Zingen? Klassiek? Gezelligheid? Kom tijdens onze open repetities kijken of het NSKAD iets voor je is!

We zoeken nieuwe zangers in alle stemgroepen. Alle studenten en afgestudeerden onder de 30 zijn welkom.

COVID-19
Let op! Vanwege corona is het dit keer nodig om je in te schrijven: https://forms.gle/PTFfNi7BXPy9ecP89

Onze repetities zullen voldoen aan alle richtlijnen gebaseerd op het protocol van Koornetwerk Nederland. Als er door aangescherpte maatregelen iets veranderd zullen we dat hier laten weten.

Toegankelijkheid
Als er iets is waardoor je twijfelt of je lid wilt worden of als er dingen zijn die het makkelijker voor jou zouden maken om mee te doen, stuur dan een mailtje naar bestuur@nskad.nl en we zullen kijken wat de beste oplossing is. Onze repetitielocatie is rolstoeltoegankelijk (mail ons voor meer details).

 

—English—

Singing? Classical music? ‘Gezelligheid’? Take a look during our open rehearsals to see if the NSKAD is something for you!

We are looking for new singers in all voice groups. All students and alumni below 30 are welcome.

COVID-19
Because of corona it’s necessary to register this time: https://forms.gle/PTFfNi7BXPy9ecP89

Our rehearsals will follow the safety guidelines based on the protocol of Koornetwerk Nederland. If anything changes because of new restrictions we will publish that here and on our website.

Accessibility
If there are things that make you doubt if you should join or if there are things you need that would make it easier to particitpate, please email bestuur@nskad.nl and we will look for the best solution. Our rehearsal location is wheelchair accessible (email us for more details).